SLUŽBY

Léčebně - preventivní vyšetření gynekologem

Jsou prováděny veškeré gynekologické léčebné a preventivní úkony.

 • léčba gynekologických onemocnění
 • ultrazvuková diagnostika - moderní ultrazvuk SIEMENS
 • vyšetření děložního čípku pomocí špičkového japonského kolposkopu Olympus OCS-3
 • konzultace a aplikace vhodné antikoncepce
 • konzultace pro onkologické pacientky včetně zajištění ev. následné péče
 • konzultace a péče o ženy trpících inkontinencí s návazností na urogynekologické vyšetření a ev. operační řešení ve spolupracujícím zařízení
 • zajištěná návazná mamologická péče
 • zavádění/výměna IUD ("nitroděložní tělísko")
 • vakcinace - Gardasil, Cervarix
 • gynekologická endokrinologie
 • vedena těhotenská poradna
 • poskytováno sexuologické poradenství 

 

Úzce spolupracujeme s Fakultní Thomayerovou nemocnicí a ostatními gynekologicko-porodnickými klinikami v ČR.